Nasz zakład oferuje Państwu wykonanie następujących wyrobów:

  • Odlewy z metali nieżelaznych (brązów, mosiądzów, stopów aluminium)
    o masach jednostkowych od 1 do 100kg.
  • Odlewy w formach piaskowych oraz kokilowych.
  • Wyroby jednostkowe, mało oraz średnioseryjne różnego rodzaju części maszyn
    i urządzeń.
  • Tablice pamiątkowe i informacyjne umieszczane na budynkach użyteczności publicznej.